Vykort från Skara på Netex

Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. På Netex visas nu utdrag ur Sven Walléns samling vykort från Skara, med beskrivningar hämtade från hans Skarabibliotek och egna minnen.

Samlingen har tidigare presenterats vid en utställning i gamla biblioteket i Skara och en utvidgad version har också publicerats i bokform i samarbete med Skara Gille.

Länk till samlingen

Artikel från utställningen i Skara

Bilderna nedan är som alltid klickbara för större sådana

Posta en kommentar