Vill ta över SFF

Ett antal medlemmar har de senaste dagarna spridit desinformation om SFF med tydligt syfte om att själva forma förbundets verksamhet.

Det är en liten grupp medlemmar som inte förstår hur man arbetar inom en förening som skapat detta upprop. De vill ta över förbundets verksamhet och ge den en annan inriktning. De har dessutom lämnat in 24 motioner där de tyvärr sprider felaktig information om förbundet. De har skapat en till SFF snarlik mejladress och hemsida, vilket kan verka förvirrande.

Detta är alltså inget som SFF:s förbundsstyrelse står bakom.

Drivs av Wordpress, av Cynatic