Viktig information från förbundsstyrelsen

Många pudlar har sett dagens ljus den senaste tiden. Vi är nu beredda att presentera den / de senaste och hoppas, att “pudelkenneln” därmed kan stänga för säsongen.

Det har växlats många hårda ord mellan förbundsstyrelsen och utställningskollegiets styrelse samt dess tidigare ordförande Jonas Hällström. Under de senaste veckorna har emellertid vissa förutsättningar förändrats på ett sätt, som har gjort att nya dialoger har öppnats. Vid ett kort styrelsemöte i samband med GOTHEX har förbundsstyrelsen bland annat slutgiltigt beslutat att stödja Jonas Hällströms kandidatur till ordförandeposten i internationelal förbundet FIP:s motivkommission. Vi kommer att föra ytterligare diskussioner om hur vi gemensamt skall kunna stödja och utveckla svensk filateli i stället för att skada densamma genom kontroverser och konflikter.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic