Vi önskar trevlig sommar

Vi önskar alla medlemmar och andra besökare här en trevlig sommar med detta vykort.

Kortet är från omkring 1950 och visar en badstrand i Halmstad.

Kortet är poststämplat Halmstad 1 LBR 11.8.50. Det är en maskinstämpel.

Förlag är Karl Larssons Bokhandel, Halmstad och det är numrerat som kort 49. Som tryck anges färgfotografi.

Halmstad 1950 eller tidigare. Bilden är klickbar för en större bild.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic