Fem från VFF ställer ut i Uppsala

Ett mål vid den nationella frimärks- och vykortsutställningen i Värnamo 2015 är att ha en hel del lokalt från Värnamo att visa upp. Fem medlemmar i Värnamo Filatelistförening har lite extra tankar: Niclas Eriksson, Lennart Olofsson, Per Bunnstad, Sven-Börje Ewers och Stig-Arne Svensson.

De fem ställer vid årets enda jurybedömda utställning i Sverige 11–12 oktober ut tillsammans sex nya exponat. Det är en regional sådan och den hålls i  Uppsala. Det är ett krav att först ha ställt ut regionalt för att få visa sitt exponat på en nationell utställning som det är i Värnamo.

Exponat är det material som man väljer att exponera – visa.

Kvartetten som ska ställa ut följande exponat i Uppsala:

• Lennart Olofsson, Värnamo: Posthistoria. Ale härad till och med 1960 (3 ramar). Det här är Lennarts hembygd men han har i en större del av sitt liv bott i Värnamo.

• Niclas Eriksson, Värnamo: Posthistoria. Censurpost i Anglo-Egyptiska Sudan 1914–1945 (5). Niclas som bor i Värnamo har mer eller mindre av en slump börjat samla på framför allt posthistoria från Sudan. Det här är hans debut på en jurybedömd utställning.

• Per Bunnstad, Skillingaryd: Vykort. Tack för i natt – om litteratören Thure Sällberg (5). Per från Skillingaryd har alltid haft Värnamo som ”sin stad” och utgår med sitt vykortsexponat från boken om Thure Sällberg.

• Per Bunnstad, Skillingaryd: Open. Frimärkssamlarens Värnamo (4). Grunden i detta exponat är att det ska vara en del i utställningskatalogen för utställningen i Värnamo 2015.

• Stig-Arne Svensson, Gnosjö: Vykort. Småländska Anderstorp 1903–1963 (2). Stig-Arne som bor i Gnosjö brukar visa luftpostförsändelser, men denna gång har han valt att presentera vykort från sin hemort Anderstorp.

• Sven-Börje Ewers, Lund: Posthistoria: Värnamobygdens Posthistoria (5). Sven-Börje är en sann posthistoriker som redan för 20 år sedan hade ett exponat kring Värnamos posthistoria och nu det dags för ny tappning. Sven-Börje bor sedan många år tillbaka i Lund men har kvar kontakten med hembygden.

En ram motsvarar 16 A4-blad eller 8 A3 för dem som väljer det.

Utöver dessa sex exponat finns redan flera lokalt kvalificerade till Värnamoutställningen 2015 där målet är att ha med så mycket från hembygden som möjligt

Drivs av Wordpress, av Cynatic