Välgörenhetsfrimärken – för miljön

Lagom till Earth Hour på lördag den 28 mars har PostNord presenterat utseendet på årets välgörenhetsfrimärken som ges ut den 7 maj. Intäkterna från årets välgörenhetsfrimärken går till Världsnaturfonden WWF och dess klimatarbete för hållbara städer. Det är första gången som välgörenhetsfrimärken ges ut gemensamt av PostNord i Sverige och Danmark.

– Att intäkterna från det första gemensamma välgörenhetsfrimärket går till Världsnaturfonden WWF och ett aktivt miljöarbete känns mycket bra. Inom PostNord tar vi hållbarhet på allvar och arbetar kontinuerligt på att minimera den inverkan som vår verksamhet har på miljön, säger Håkan Ericsson, vd och koncernchef PostNord

PostNord har ett ambitiöst miljömål, att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 40 procent mellan år 2009 och 2020. Målet ska bland annat uppnås genom effektiviseringar i transportkedjan och investeringar i bränslesnåla fordon. PostNord arbetar kontinuerligt med att byta ut fordon till mer miljöeffektiva alternativ tillexempel fler elfordon och fylla bilarna så mycket som möjligt för att optimera rutterna – för att bara nämna några åtgärder.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med PostNord och stödet till WWF:s klimatarbete för hållbara städer. Det betyder mycket att kunna göra gemensam sak med viktiga samhällsaktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Vår förhoppning är att PostNords åtaganden, inte minst för att minska koldioxidutsläppen i företagets fordonsflotta, kommer att inspirera andra att följa efter, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Välgörenhetsfrimärkena kommer att ha samma design i Sverige och Danmark. I Sverige säljs de i häften om tio frimärken för 80 kronor, varav 10 kronor kommer att gå till Världsnaturfonden WWF. Försäljningen av årets välgörenhetsfrimärken i Sverige påbörjas den 7 maj.

 150507_valgorenhetsfrimarken

Nya svenska välgörenhetsfrimärken.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic