Utställningsreglementen uppdaterade

Styrelsen för utställningskollegiet har beslutat uppdatera delar av sidan om utställningsreglementen.Det är dels motiverat av ändringar i gällande FIP-reglementen som beslutades vid FIP-kongresserna i Lissabon och Jakarta, dels uppdateringar av FIP:s specialreglementen med tillhörande riktlinjer som skett under hand.
Innehållet är följande:
Ny innehållsförteckning
1: GREX (ändring av bl.a. artiklarna 11.3–11.4, 21.4 och 51.1- 51.2)
3: Svenskt utställningsreglemente (ändring av minimiantal ramar för ungdom)
10: Posthistoria (komplettering i SREV artikel 2)
11: Helsaker (nya riktlinjer)
15: Maximafilateli (ändringar i SREV och riktlinjer)
16: Astrofilateli (ändringar i SREV och riktlinjer)
18: Ungdom (ändringar i SREV)
20: FIP:s riktlinjer för enramsexponat (helt ny)
20: Enramsexponat, svenskt specialreglemente (vissa justeringar till följd av FIP:s nya riktlinjer)
22 E2: Bedömningsprotokoll Ungdom motiv

•  Här finns sidan med alla reglementen.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic