Utställningskollegiet samlat i Uppsala

Utställningskollegiet utgörs av Sveriges Filatelist-Förbunds jurypersoner, kommissarier och experter. Dessa samlas en gång årligen för fortbildning och beslut om den kommande verksamheten.

Under den gångna helgen genomfördes träffen i Uppsala. Lennart Daun höll ett seminarium om helsaker. Rapport lämnades från genomförandet av juryutbildning under Stockholmia 2019.

Beslut fattades om förslag till UK:s representanter i SFF:s Utställningskommitté. Det blev Peter Nordin som ordförande, Bengt Bengtsson och Erik Hamberg, samtliga omval. Christer Karlsson, Lindesberg, invaldes som ny ledamot.

 

 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic