Utländska gäster på Motivsamlarnas Netex

I Svenska Motivsamlares, SMS, föreningsutställning till Gunnar Dahlvigs minne på Netex finns flera exponat från de nordiska grannländerna. Det vittnar om föreningens goda internationella kontakter och om Gunnar Dahlvigs internationella betydelse för motiv- och opensamlandet.

Bitter Pills and strong drops

Turid Veggeland från Norge visar sin samling ”Bitter pills and strong drops”. Ett mycket fint motivexponat om mediciner, apotek och läkemedelsindustri, som samlat på sig guldmedaljer på olika utställningar genom åren.

In the wake of Thomas Cook 1728-1779

Peter Andersen från Danmark visar ett annat högklassigt exponat – ”In the wake of Thomas Cook 1728–1779”. James Cook var en av 1700-talets stora upptäcktsresande, främst känd för sina expeditioner till Stilla Havet.

Tove Janssons mumintroll

Ulla Kemppilä från Finland är nog mest känd, i motivsamlarkretsar, för sitt exponat om böcker. På Netex väljer hon istället att visa ett enramsexponat om en finsk specialitet – Tove Janssons mumintroll.

Fra Kronborg til Tuborg ad Strandvejen

Peter Michaelsen från Danmark visar ett annorlunda open-exponat. Vid en klubbutställning fick deltagarna i uppgift att göra enramsexponat med koppling till Öresund. Sedan fick publiken rösta fram det bästa exponatet. Vinnaren blev Peters exponat  ”Fra Kronborg til Tuborg ad Strandvejen”.

Du når Svenska Motivsamlares föreningsutställning på Netex här:
NETEX

Posta en kommentar