Uppsala är bäst…

 I samband med Frimärkets Dag den 19 mars arrangerar Netex och Uppsala Filatelistförening en internet-utställning med titeln ”Uppsala är bäst”. 

På adressen www.netex.se/uppsala visar medlemmar i föreningen exempel på sitt samlande – bland annat Sten-Anders Smeds motivexponat ”Uppsala är bäst” som fått ge namn åt hela utställningen.

netex-logo-160308

Syftet med utställningen är att visa upp vad Uppsalaföreningens medlemmar samlar på, att göra reklam för föreningen och att komplettera det traditionella Frimärkets-dags-arrangemanget.

Utställningens webbadress används i den pressinformation som går ut till lokaltidningarna inför Frimärkets dag. Besökare på föreningens evenemang i Uppsala den 19 mars hänvisas också till utställningen om de vill titta närmare på vad föreningens medlemmar samlar på.

Uppsalaföreningen har flera medlemmar som regelbundet deltar i jurybedömda utställningar, och deras exponat var en bra grund för ”Uppsala är bäst”. Men man har också försökt få med utdrag ur andra samlingar för att visa på bredden i föreningen och för att engagera fler medlemmar i utställningen.

Netex är en del av Posthistoriska nätverket som är en av förbundets riksföreningar.

Uppsala-fd-160308-x

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic