Uppmärksammar demokratin 100 år

Det närmar sig 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. För 50 år sedan uppmärksammade posten beslutet om rösträtten 1921 med frimärken och kanske kommer det en ny serie.

Kerstin Hesselgren presenterades på frimärke 1971 i samband med 50-årsjubileet av kvinnors rösträtt. Hesselgren blev den första kvinnan att väljas till riksdagens första kammare. År 1921 hölls de första valen till andra kammaren där kvinnor deltog.

Se Tomas Karlssons exponat om rösträttens 100 år (länk)

För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

I regeringens nationella demokratistrategi understryks/betonas vikten av att demokratin behöver främjas, förankras och försvaras. Främjas för att fler ska vara delaktiga i demokratin, förankras för att fler ska förstå och praktisera demokratin och försvaras för att fler ska stå upp för demokratin.

– Vi har inte minst i ljuset av coronapandemin kunnat se hur demokratin behöver stärkas. Det demokratiska samtalet behöver nå fler och vi behöver förbättra förutsättningarna att delta i allt från debatter till beslutsfattande eftersom demokratin rör oss alla. Det handlar också om att öka medie- och informationskunnigheten, bedriva förebyggande arbete mot hot och hat mot journalister och förtroendevalda och att stärka ungas deltagande i demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Posta en kommentar