Unikt japanskt brev på auktion i Danmark

Bruun Rasmussen Auctioneers har ett mycket ovanligt japanskt brev på sin auktion den 26 april. Utropspriset är 75 000 danska kronor.
Brevet skickades från Nagasaki i Japan till Ribe i Denmark) år 1880. Då och då görs nya upptäcker som detta brev:

– Ja, så var fallet i september 2015 när vi fick besök i vår monter vid en utställning i Kjellerup i Danmark. En person hade med sig ett gammal brev från Japan. Brevet var frankerat med en 30 sen grå, som är den högsta valören av Japans berömda ”Cherry Blossom” som utgavs från 1872. Denna är särskilt sällsynt på brev, och före uppkomsten av detta, var bara sex brev kända för att ha varit frankerade med en 30 sen. Detta är nu det sjunde – och den enda kända för att ha ett enda frimärke på brevet, säger Lars Godsk Jørgensen, chef för Bruun Rasmussens frimärksavdelning.

Brevet sändes från Nagasaki den 18 oktober 1880 och fortsatte via Shanghai, Hong Kong, Alexandria, Trieste, Kufstein, München och Kolding till ankomsten till adressaten i Ribe den 30 november 1880. Det var en resa på nästan 10 000 km på bara 42 dagar.

Brevet har sedan legat bortglömt i 135 år, men det kommer nu att gå under klubban vid den internationella frimärksauktion den 26 april 2016 med ett startbud på 75 000 danska kronor.

japanskt-brev-auktion-160424

Posta en kommentar