UK:s ordförande avgår

Jonas Hällström har på eget initiativ avgått som ordförande för UK, utställningskollegiet. Styrelsen vill tacka Jonas för det enorma arbete han har lagt ned under alla sina år som ordförande i UK.
Under hans tid som ordförande har den svenska internationella utställningsfilatelin nått en imponerande hög nivå. Då det inte finns någon vice ordförande i UK, så har övriga fyra medlemmar i UK:s styrelse beslutat att tillsvidare dela upp Jonas arbetsuppgifter mellan sig i styrelsen.

Vid nästa UK-möte i oktober kommer en ny UK-styrelse att väljas för verksamhetsåren 2012–2013.

Bengt-Göran Österdahl
Ordförande i Sveriges Filatelist-Förbund

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Lars Haagen skriver:

    Det framgick klart och tydligt i Jonas senaste massutskick att han det är samarbetssvårigheter med förbundets styrelse. Att han då avgår från UK är fullt naturligt. UK är underställt styrelsen och inte tvärtom. Till er som sitter kvar önskar jag lycka till med det fortsatta arbetet.
    Lasse