uk gammalt

Utställningskollegiet (UK) är ett forum för samarbete mellan Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom. Utställningskollegiet ska för de båda organisationerna handha alla frågor som berör följande verksamhetsområden:
–  Reglementen för utställningsverksamheten (se egen länk på startsidan) (här avses frimärksutställningar i Sverige, som ska godkännas av Sveriges Filatelist-Förbund eller Sveriges Frimärksungdom, samt utställningar i utlandet till vilka Sverige inbjuds att delta).
–  Utställningar i Sverige och i utlandet
–  Kommissarier för utställningar i utlandet
–  Jurymän för utställningar i Sverige och i utlandet
– Vidmakthållande samt utveckling genom utbildning av kompetenser och förmågor inom ovanstående områden.

Utställningskollegiet består av samtliga godkända jurymän på regional, nationell, nordisk och internationell nivå, alla godkända kommissarier för nordisk och internationell nivå samt av Sveriges Filatelist-Förbund auktoriserade experter. I nuläget har Utställningskollegiet 34 medlemmar.
Utställningskollegiet kan till sin verksamhet adjungera annan person än ovanstående, som inom ramen för någon av Utställningskollegiets verksamhetsområden fullgör en uppgift. I nuläget har Utställningskollegiet två adjungerade medlemmar.
Utställningskollegiet har en styrelse om fem personer. Styrelsen består av Sveriges Filatelist-Förbunds och Sveriges Frimärksungdoms representanter samt tre av kollegiet valda medlemmar. Utställningskollegiet väljer ordföranden i särskild ordning. Ordföranden och av Utställningskollegiet valda medlemmar väljs på två år.

Utställningskollegiets styrelse

Ordförande
Vakant

Ledamot
Bengt Bengtsson
Snidaregatan 8
432 43 VARBERG
Tel: 0340–61 14 51 
E-post: bengt@bengtsson.org

SFF-representant i UK
Leif Ledmyr
Jägarstigen 71
181 46 Lidingö
Tel: 08–7650269
E-post: leif.ledmyr@telia.com

SFU-representant i UK
Bertil Eriksson
Stensötegången 112
135 35 TYRESÖ
Tel: 08–7421014
E-post: k.bertil.eriksson@telia.com

Drivs av Wordpress, av Cynatic