Två- och treramarsexponat – en ny möjlighet

Det europeiska förbundet Fepa har gjort en förfrågan till medlemsorganisationerna om inställningen till att på nationell nivå tillföra möjligheten att ställa ut exponat i två eller tre ramar. Bakgrunden är att man på detta sätt kan locka nya utställare.

Det finns många samlingsområden som fordrar fler än en ram, men som inte är tillräckligt omfattande för fyra ramar. Tre ramar är för närvarande minimum för att ställa ut på regional nivå och fyra ramar minimum på nationell nivå, utöver möjligheten att ställa ut enramsexponat.

• Även två och tre ramsidor
SFF:s utställningskommitté har nu beslutat att reglementet för enramsexponat revideras så att det kan tillämpas även på exponat för två eller tre ramar. Grunderna för bedömning av enramsexponat tillämpas även för dessa, vilket innebär att exponaten för att få hög poäng ska avse ett ämne där tillgängligt material inte är så omfattande att det fordrar fler än högst tre ramar.

• Från 1 januari 2022
Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2022. Enramsexponat som då är kvalificerade för nationell utställning kan utökas till två eller tre ramar utan ny kvalificering. Nya exponat kan omfatta två ramar och anmälas till regional klass – tre ramar är godkänt i denna klass sedan tidigare.

Se reglementet här (länk)

Arkivbild från Copenhagen 2019

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Claes Hederstierna skriver:

    Det kan vara värt att tillägga att, enligt uppgift i The London Philatelist, vid den internationella utställningen Notos 2021 i Athen, Grekland i november i år så är även två- och treramsexponat välkomna.
    Det rör på sig!
    Redaktionen kompletterar: Om möjligheten till två och tre ramsidor vid Notos står i en artikel vi har den 6 mars i år.