TV: Avtackningar på kongressen

Vid förbundskongressens andra dag den 17 april 2016 var det en rad avtackningar.

Två ledamöter lämnade styrelsen och fick förbundets bronsmedalj: Hans-Ove Aldenbrink och Börje Mårtensson. Det var förbundsordförande Bo Dahlner som lämnade över utmärkelserna.

Skara FF hyllades för kongressarbetet och fick förbundets silvermedalj, vilken togs emot av dess ordförande Gösta Karlsson.

Gösta Karlsson tackade presidiets sekreterare Bengt Weidow och ordförande Sven-Olof Ask liksom förbundsordförande Bo Dahlner.

Dessutom hyllade Bo Dahlner hela presidiet och personalen. 

Foto: Ulf Nilsson. TV-inslag: Per Bunnstad

 

 

 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic