Trelleborgsmedaljen till dansk författare

Trelleborgs Filatelist Sällskap har tilldelats Henrik Mouritsen, Danmark, 2022 års Trelleborgsmedalj, för sin bok ”Dansk Posthistorie 1875-1907”, för framstående filatelistisk forskning och författarskap. Det är elfte gången som denna utmärkelse delas ut.

Medaljen är i silver och avsedd att uppmuntra och stimulera filatelistisk forskning och författarskap inom de nordiska länderna. Den delas ut vart fjärde år. Nästa gång medaljen delas ut blir 2026.

Henrik Mouritsen, författare, utställare och juryman, får 2022 års utmärkelse för sitt verk “Dansk Posthistorie 1875-1907”. Boken är ett resultat av väldigt många års forskning och idog samlande. Boken handlar om danska postosatser och reglementen för alla typer av försändelser, både inrikes och utrikes, samt en detaljerad studie om övergången till UPU och UPUs utveckling de första 32 åren. Även om boken är uppbyggd utifrån ett danskt perspektiv, så kan man använda merparten av alla uppgifter i boken för en analys av andra länders försändelser, eftersom UPUs regler gäller för alla länder som ingick i UPU.

Henrik Mouritsen har på ett utmärks pedagogisks sätt lyckas förmedla och förklara hur portoavgifterna för olika försändelsetyper är uppbyggd och hur avgifterna har förändrats över tiden. Tack vara att bokens kan användas av många, och inte bara av danska post historiker, gör att bokens betydelse blir än starkare och en avgörande faktor att boken får Trelleborgs medaljen 2022. Att sedan boken har flera tusen illustrationer och förklarande text till varje, gör att boken kommer att bli ett referensverk, under lång tid, och hur en väl genom arbetet bok skall vara.

Silvermedaljen och den åtföljande diplomet kommer att delas ut i samband med ett av Trelleborgs Filatelist Sällskaps möten under 2022.

Lars Engelbrecht
Ett särskilt hedersomnämnande och en mindre medalj tilldelas den danska författaren, utställaren och jurymannen Lars Engelbrecht för den gedigna boken ”Danmark Helsager – den Tofarvede udgave 1871-1905”. En bok som visar, med hjälp av stor forskning och många bra och detaljrika illustrationer, allt som behövs veta om de danska helsakerna. Boken är förträfflig och genomsyrats av stor kunskap och gedigen forskning inom ett intressant och betydelsefullt område.

Även denna medalj, till Lars Engelbrecht, kommer att delas ut i samband ett av Trelleborgs Filatelist Sällskaps möten under 2022.

Trelleborgs Filatelist Sällskaps medlemmar gratulerar de två välförtjänta författarna till deras stora och fina utmärkelser!

Trelleborgs Filatelistiska Sällskap bildades 1966. Bland grundarna återfanns ett par redan då internationella kända filatelister Sten Christensen och Sigge Ringström. Idag träffas Sällskapets medlemmar regelbundet för att lyssna på intressanta föredrag och byta erfarenheter. Flera av medlemmarna är också flitiga utställare såväl nationellt som internationellt, med stora framgångar.

Jan-Olof Ljung, ordförande
Fredrik Ydell, kontaktperson

Posta en kommentar