Tre nya frimärksutgåvor i dag

I dag den 4 januari 2018 har Postnord presenterat frimärken med tema fyrar samt Riksbanken 350 år och Riksarkivet 400 år.

– Fyrar är ett populärt och återkommande motiv. De sex olika fyrar vi får stifta bekantskap med i den här utgåvan speglar olika tiders kunskaper, teknik och byggnadsmaterial och är en del av den svenska industrihistorien, säger Kristina Olofsdotter, som är ny chef för Postnord Frimärken.

När det skickas allt fler tyngre brev, som oftare innehåller varor än dokument, behövs det frimärken i både fler och högre valörer. För att uppmärksamma att världens äldsta centralbank, Sveriges Riksbank, firar sitt 350-årsjubileum ger Postnord ut frimärken med valörerna 10 respektive 20 kronor. Motiven är ett grafiskt mönster av siffror och matematiska tecken – verktyg som skapar underlag för Riksbankens arbete.

En annan viktig samhällsinstitution som firar jubileum under 2018 är Riksarkivet, som i 400 år haft det högsta ansvaret för att bevara de historiska källorna i Sverige. I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen för att förstå samtiden. Genom att göra arkiven tillgängliga hävdar Riksarkivet allas rätt till det gemensamma kulturarvet. Det uppmärksammas med frimärksmotiv ur de omfattande arkiven.

Fakta om utgåvan Fyrar
Det svenska fyrväsendet grundades under 1600-talet, men den stora expansionen skedde först under 1800-talets andra hälft. Fyrarna längs våra kuster präglas av olika tiders kunskap och syn på fyrteknik, byggnadsmaterial och gestaltning. I utgåvan Fyrar får du stifta bekantskap med 6 fyrar från norr till söder. Alla med sin egen karaktär som speglar den tid då de uppfördes. Fyrarna som avbildas i häftet är Örskär, Falsterbo, När, Pite-Rönnskär och Vinga fyr. På rullfrimärket visas Långe Jan på Ölands södra udde.

Häfte: 10 frimärken, 5 motiv, Inrikes brev
Rullfrimärke: 100 st/rulle, 1 motiv, Inrikes brev

Fakta om utgåvan Riksarkivet 400  år

Sverige har en lång tradition när det gäller att bevara våra historiska källor. Sedan den 16 oktober 1618, då rikskansler Axel Oxenstierna författade Kansliordningen för Rijkzens Archivum, har Riksarkivet haft det högsta ansvaret att förvara och skydda dessa. För släktforskare och andra är Riksarkivet en guldgruva med handlingar som mantalslängder, kyrkoböcker och bebyggelsekartor.

Miniark: 3 frimärken, 3 motiv, 21 kr

Fakta om utgåvan Riksbanken 350 år

Världens äldsta centralbank, grundad 1668, har i uppdrag att bidra till en god ekonomisk utveckling i Sverige. Banken ska också se till att betalningar kan ske säkert och effektivt. På frimärkena bildar siffror och matematiska tecken valörerna 10 och 20 kronor, valörer lämpliga till tyngre brev eller som utrikestillägg på våra blå förpackningar med porto.

Rullfrimärke: 100 st/rulle, 1 motiv, 20 kr
Rullfrimärke: 100 st/rulle, 1 motiv, 10 kr

Posta en kommentar

2 kommentarer
  1. Hasse skriver:

    Vvore trevligt att få veta lite mer om årets kommande frimärksutgivning

Drivs av Wordpress, av Cynatic