Till minne av Fred Goldberg

Stefan Heijtz minns Fred Goldberg – en av vårt tids största polar-samlare som avled den 6 november 2016.

Fred-goldberg-161209-avliden

Fred Goldberg

Fred Mesner, senare adopterad med namnet Goldberg, föddes under brinnande krig i Norge den 25 augusti 1942 och kom under dramatiska former till Sverige med sin mor och andra släktingar i november 1942. Hans far fångades in i Norge och med 800 andra norska judar skickades han till Auschwitz där han lär ha avlidit i början av 1943.  

Efter kriget blev Fred och hans mor kvar i Sverige och hon gifte sig med professorn vid Karolinska Institutet Leonard Goldberg, som också adopterade Fred 1950. Fred tog studenten i Norra Latin 1963, gjorde sin värnplikt i Kungliga Flottan 1963–64 och blev utbildad till radiotelegrafist. Han tjänstgjorde vid 1:a Helikopterdivisionen på Berga 1964. Hösten 1965 påbörjade han sina studier vid KTH maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Fred hade mycket tidigt ett stort intresse för polartrakterna och polarhistoria så det var en dröm som gick i uppfyllelse när han fick vara med Stockholms Universitets Svalbardexpedition under ledning av Valter Schytt 1966.

1970 blev han färdig civilingenjör, 1975 teknisk doktor och docent hos Tore Norén-Brandel vid institutet för svetsteknologi. Detta kom att bli början på Freds långa karriär inom svets- och skärområdet.

Freds exjobb visade att det inte var acetylenet som orsakat uppkolning i stål, som alla tog för givet, utan kolet som redan fanns i stålet. Detta resultat presenterades på en konferens i Kyoto sommaren 1969 och Fred blev en internationell kändis redan som 24-åring. Fred fortsatte att studera alla faktorer som påverkar stålets egenskaper och hållfasthet i samband med termisk skärning. Hans forskning ledde till nya internationella standarder, vilket innebar enormt stora besparingar för stålindustrin.

Redan 1971 grundade Fred sitt företag Materialdata AB. Genom sitt företag marknadsförde han sina produkter samt konverterade halva Sveriges verkstadsindustri från acetylen till propan eftersom han kunde visa att det gick precis lika snabbt att skära med propanmunstycken som Fred utvecklat.

Så småningom vidareutvecklades verksamheten till elektronik och sensorer för styrning av robotar och annan automatsvetsning. År 2010 ändrades bolagets namn till Svenska Polarinstitutet AB.

Fred var gift två gånger. 1967 gifte sig Fred med Gunilla Berg  och fick med henne sonen Patrik och dottern Annika. 1977 skildes de och Fred träffade Gun Norlander 1978 på en personalfest på KTH. De gifte sig 1984 och Gun hade flickorna Helene och Christine med sig i boet.

1992 inträffade en familjetragedi då Christine, född 1970, brutalt dödades av en berusad och körkortlös grabb utanför Universitetet. Fred, som hade många talanger, engagerade sig snabbt i trafiksäkerhetsfrågor och lyckades åstadkomma en kraftig straffskärpning för grovt rattfylleri från 2 år till 6 år över en lunch i Riksdagen. Han började också fundera på hur man stoppar dessa vettvillingar.

Han kom upp med idén med ett elektroniskt körkort som samtidigt skulle vara startnyckel till bilen. Vägverket gillade idén och Fred fick utvecklingspengar av dem. Ett år senare satt fungerande prototypsystem i en SAAB, en Volvo och en tung lastbil som demonstrerades 1994.

Det elektroniska körkortet väckte stor internationell uppmärksamhet och Fred var först i Sverige att erhålla Europakommissionens IT-pris. Även alkolåset till bilar är en uppfinning som Fred var inblandad i.

Fred hade många intressen  som utförsåkning på skidor, fotografering, göra historiska dokumentärfilmer och naturfilmer i polartrakterna. Tre av dem har visats på SVT.

Att samla post från polarexpeditioner har varit ett stort intresse och han lär ha fått ihop en av världens största samlingar av post från polartrakterna.
Fred började samla frimärken vid fyra års ålder och 1957, under det Internationella Geofysiska Året (IGY), läste Fred en artikel om aktiviteterna på Antarktis i the National Geographical Magazine. På en av bilderna satt en japansk postmästare på en trälåda och stämplade brev. Detta inspirerade Fred till att börja samla brev från alla de olika baserna i Antarktis, och senare även från alla stationer i Arktis.

Hans intresse för polartrakterna gick långt utanför att bara samla på brev – han samlade även alla typer av memorabilia i anknytning till polarexpeditioner, och litteratur, och organiserade resor till polarområdena i många år. År 2002 var han dessutom svensk postmästare på Snow Hill Island i Antarktis.

Fred har också initierat flera energiprojekt, som gasexploatering på Svalbard. Han fick med sig 22 kommunala energibolag, Vattenfall, AGA, Broströms med flera och genomförde två borrningar som var framgångsrika, något som norska myndigheter såg som ett hot mot deras aktiviteter längs norska kusten.

Andra projekt var ett 2000 MW vattenpumpkraftverk i New Jersey, USA och bildandet av elhandelsbolaget Energibolaget i Sverige som på 8 år hann bli Sveriges fjärde största energibolag vad gäller antal kunder.

Fred producerade många polarutställningar åt museer såsom Sjöhistoriska Museet, Naturhistoriska Riksmuseet och Postmuseet i Stockholm, Flygmuseet Malmslätt, tre utställningar på FRAM-museet i Oslo, två hos Flygmuseet i Bodö, Marinmuseet i Horten, Svalbard, Helsingfors Postmuseum, Buenos Aires och Anderson-Abruzzo International Balloon Museum Albuquerque, New Mexico.

Fred var också mycket aktiv inom föreningslivet och satt i styrelsen för bland annat:
Svenska Polarklubben, vars sekreterare han var i 42 år – Hedersmedlem
Travellers Club, vars styrelsemedlem han var i 35 år
Travellers Club Malmö – Hedersmedlem
Explorers Club New York från 1990

Fred erhöll följande utmärkelser:
Travellers Club silvermedalj
MHFs trafiksäkerhetsmedalj i guld
EU-kommissionens IT-pris EURO:Case 1995

Han somnade fridfullt in den 6 november 2016 efter en tids sjukdom.

Böcker om Freds polarsamlingar:
Flera av Freds samlingar har utgivits som böcker (A4 format, helt i färg), och ett antal av dessa är tillgängliga genom att kontakta Stefan Heijtz (stefan@novastamps.com). De kostar kronor 200 per styck + 30 kronor i porto inom Norden.

1. S A Andrées Polarexpedition 1896–1897 (60 sidor)
2. Otto Nordenskjölds Sydpolarexpedition 1901–1903 (62 sidor) – slutsåld men nyupplaga kanske ska tryckas.
3. Antarktiska Expeditioner 1898–1952 (40 sidor)
4. Drama in the Arctic, SOS Italia. The search for Nobile and Amundsen (144 sidor, svart/vit)

Eventuellt planerade böcker:
5. Arktiska Expeditioner 1774–1939 (58 sidor)
6. Svalbards Posthistoria (över 100 sidor)
7. The Pioneers of Polar Aviation (cirka 50 sidor)

De som skulle kunna tänka sig att vara intresserade av titlarna 2, 5, 6, 7 ombedes meddela Stefan så att vi kan bedöma om tillräckligt stort intresse finns för att producera dessa.

Posta en kommentar