Till minne av Björn Sylwan

Björn Sylwan som var en profil vid Postmuseum i Stockholm har gått ur tiden. Erik Hamberg som själv jobbar på Postmuseum har tecknat ned lite minnesord om arbetskamraten.

Björn Sylwan in memoriam

Björn Sylwan, som arbetat vid Postmuseum sedan 1976, har efter en kortare sjukdomstid avlidit ett par månader före sin pensionering.

Björn var född i Falun 1946, där fadern hade en egen advokatbyrå. Han studerade konstvetenskap och etnologi vid Uppsala universitet och blev 1971 fil. kand.

1976 anställdes han vid Postmuseum, där han huvudsakligen fick ägna sig åt museets samlingar med äldre svenskt filatelistiskt material och frimärksförlagor. Han hade ett närmast encyklopediskt vetande när det gällde filateli. Dessa kunskaper utnyttjades också i en lång rad utställningar och han publicerade under årens lopp ett stort antal välskrivna artiklar i filatelistiska ämnen. Ett flertal av dessa infördes i Postmusei årsbok Postryttaren. Han medverkade även i andra filatelistiska publikationer och i Svenskt biografiskt lexikon.

Björn hade en underfundig humor och en personlig författarstil som gjorde hans artiklar högst njutbara. Han var något av en kalenderbitare och hade ett fenomenalt minne, inte bara när det gällde filateli, utan även i fråga om idrott, som var ett annat mycket stort intresse hos honom.

Björn var själv samlare, tidvis en mycket passionerad sådan. Under en tid var han aktiv i samlarföreningen Oscarianerna och byggde då upp en filatelistisk hemortssamling med poststämplar från Dalarna, men han hade periodvis även andra samlarintressen, såsom fjärilar och serien ”De odödliga ungdomsböckerna”.

Andra intressen var chiffer och det så kallade frimärksspråket. Björn var en synnerligen uppskattad arbetskamrat, ödmjuk och omtänksam. Saknaden efter honom blir svår.

Erik Hamberg

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic