Utgivningsplan

SFF-Filatelisten utkommer årligen med åtta nummer

Vi kommer veckorna 5–10–15–20–35–40–45–50

Här finns utgivningsplanen för 2022 (pdf)