Kontakt

Numera görs tidningens layout på vårt kontor i Älvsjö av Karin Kjell.

Annonser och redaktionellt material:  Sveriges Filatelistförbund, SFT Filatelisten, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö. Telefon 072-2527792  redaktion@sff.nu

OBS! Uppgift till kalender och föreningsmöten i tidning och hemsida
Skickas till info@sff.nu