Annonspriser

Annonspriser i SFT Filatelisten

1/1–sida 3.680:-
1/2–sida 2.140:-
1/4–sida 1.200:-
1/6–sida    900:-
1/8–sida    600:-
1/16–sida  350:-
Småannons 50:- För privata annonser – ej föreningar, företag
Ändrat om annonsering på Småannonserna
Från och med nummer 1 2014 gäller att på Småannonserna i på Filatelistens sidor tar vi inte emot annonser för evenemang och auktioner. Dessa hänvisas till övriga annonssidor i tidningen.