Hur vill ni ha utmärkelserna?

Inom några dagar postar vi alla utmärkelser till respektive förening för utdelning till de medlemmar som ska hyllas för medlemskap i 25, 40 respektive 50 år. Vill någon förening att vi i stället ska skickar dem direkt till medlemmen så skriv till kansli@sff.nu senast fredag 5 mars.

25-årsnålarna levereras nu

Nu har vi fått och postat nålar för 25-årigt medlemskap. Medaljer för 40 och 50 år är fortfarande försenade från vår leverantör. Vi räknar med att ha dem så att vi kan skicka ut dem i mitten av mars.

Utmärkelserna kommer i mitten av mars

Tyvärr har de nålar och medaljer som ska delas ut för medlemskap i 25, 40 och 50 år blivit försenade från vår leverantör. Vi räknar med att ha dem så att vi kan skicka ut dem i mitten av mars.

Belöningarna är på väg

I går postade vi 43 guldmedaljer, 50 silvermedaljer och 16 nålar. Det handlar om belöning för medlemskap i SFF i 50, 40 respektive 25 år – man blev alltså medlem 1966, 1976 eller 1991. De flesta utmärkelserna går till föreningarna för högtidlig utdelning. Namn på alla mottagare presenteras i nummer 1 av Filatelisten som delas ut kring 2 februari.