TV: Lasse och Ulf – nya i förbundsstyrelsen

Vid förbundskongressen den 17 april 2016 valdes en styrelse för de två kommande åren. Valberedningen med dess ordförande Gösta Karlsson presenterade förslag på två nya ledamöter, vilka enhälligt invaldes.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic