Läs gärna Militärpostal Tidskrift

Vår riksförening Sveriges Militärpostsällskap ger det möjligt för alla intresserade att läsa den senaste medlemstidningen.

Läs mer

Kriget satte stopp för retur av försändelsen

Årets sista möte på Postmuseum var som vanligt ett samarrangemang av SSPD – Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation – och Sveriges Militärpostsällskap. Staffan Karlsson visade brev från andra världskriget som inte kunnat befordras, på grund av krigshändelser eller på grund av innehåll som inte var tillåtet i krigstid.

Läs mer