Bin – ännu ett steg in i datasamhället

Att samla på motiv är fortfarande populärt och ett intressant område är bin.

Läs mer

Norsk hilsen på Sveriges nationaldag

Vi fick under måndagen en hälsning till Sveriges Nationaldag från Tore Berg i Norge, fram till nyligen förbundsordförande för det norska filatelistförbundet.

Läs mer

Så blir portot framöver – kanske ännu dyrare

B-post försvinner, inrikesporto höjs med två kronor men ännu inget aviserat om utrikes porto. Det är lite av vad som väntar oss brevskrivare vid kommande årsskifte. I takt med minskat antal försändelser kommer portot säkert att öka med ytterligare några kronor de närmaste åren.

Läs mer