Halmstadsfokus i årets Postryttaren

Postryttaren ges ut av Föreningen Postmusei Vänner och den nyligen utkomna årsboken för 2021 är nummer 71 i ordningen. Som vanligt innehåller den ett antal längre uppsatser om olika filatelistiska teman. I årets version av årsboken spelar Halmstad en stor roll.

Läs mer

Staffan presenterar Halmstad i filatelin

Man finner inte sällan filatelistisk information på de mest oväntade ställen. Medlemmarna i Gamla Halmstad har nyligen fått årsboken daterad 2020 och där hittat en intressant artikel av vår medlem Staffan Bengtsson. Hans bidrag har rubriken Postmästaren som satte färg på filatelin.

Läs mer

Ny ringtypssamling på Netex

Ringtypsfrimärkena är populära bland många svenska samlare och på utställningen Ienecopia 2019 visades hela tre stycken nya ringstypsexponat. Ett av dessa finns nu också att se på utställningssajten Netex.

Läs mer

Hallandsträffen lockade till Varberg

Två gånger om året arrangeras Hallandsträffen, en gemensam aktivitet för filatelistföreningarna i länet. Den 9 mars var det Varbergs tur att stå som värd och mötet samlade ett 30-tal deltagare från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Läs mer

Skrift publicerad om Halländska Skilling Banco

Nu kan man få veta mer om Skilling Banco-perioden för Hallands del. Staffan Bengtsson har publicerat en skrift som även kan läsas här.

Läs mer

  • facit-ettan-201029- facit-ettan-201029-
  • Visar Halmstads första poststämplar

    Vår riksförening Netex presenterar många exponat och nu är det dags för ”Halmstads första poststämplar” av Staffan Bengtsson.

    Läs mer