Skrift publicerad om Halländska Skilling Banco

Nu kan man få veta mer om Skilling Banco-perioden för Hallands del. Staffan Bengtsson har publicerat en skrift som även kan läsas här.

Läs mer