Kallelse till kongress 2022

Kallelse till Sveriges Filatelistförbunds kongress den 2-3 april 2022
Kongressen kommer att hållas i Kulturhuset i Täby. Kongressen 2020 hölls digitalt. Eftersom alla ärenden inte hanterades då, så flyttades de kvarstående t.ex. motioner m.m. till denna kongress. Läs mer…

Kongress 2022

Nu finns inbjudan till vår kongress 2022 på hemsidan. handlingarna skickas också ut till klubbarna. Tänk på att skicka in delegatanmälningar samt beställa mat och hotell i Täby. Läs mer…

Nordisk Filateli blir huvudsponsor av SFF-kongressen 2022

Nordisk Filateli är Nordens största tidning om frimärken, vykort, posthistoria, cinderella samt livsstil inom dessa områden. Tidningen etablerades redan 1937 för att nå läsare i hela Norden.

Läs mer

Kongressen flyttas till Täby

Av olika anledningar har styrelsen beslutat att flytta kongressen från Värnamo till Täby. Kongressen blir utan SFF-dagar eftersom Norrphil 2022 skall hållas en månad före kongressen.

Läs mer

Ungdomsavgift i SFF skall utredas

En tanke har väckts att erbjuda medlemmar i Sfu en lägre avgift i SFF så länge man är medlem i båda förbunden. Detta skall utredas.

Läs mer