Två- och treramarsexponat – en ny möjlighet

Det europeiska förbundet Fepa har gjort en förfrågan till medlemsorganisationerna om inställningen till att på nationell nivå tillföra möjligheten att ställa ut exponat i två eller tre ramar. Bakgrunden är att man på detta sätt kan locka nya utställare.

Läs mer

Flera reglementen uppdaterade

En rad reglementen inom utställningsverksamheten har reviderats under året.

Läs mer

Reglemente publicerat för Philea award

UK presenterar i dag reglementet för den nya utmärkelsen Philea award. Direktlänk finns här (pdf)

Ny instruktion för UK

Sidan med reglementen med mera är uppdaterad med en ny instruktion för UK, vilken förbundsstyrelsen fastställt och som antagits av Utställningskollegiet. Direktlänk finns här. (pdf)