Ny ordförande i expertrådet

Det har blivit byte på ordförandeposten i vårt expertråd. Helena Obermüller Wilén lämnade över till Peter Lorentzon.

Läs mer

Peter Lorentzon är nu förbundsexpert

Peter Lorentzon har nu arbetat som intygsskrivare under två år i expertrådet. Han har under den tiden arbetat med Oscarsperioden samt med Gustav V Medaljong.

Läs mer

Peter är ny i expertrådet

SFF har ett expertråd och Peter Lorentzon har blivit ny medlem i detta efter Roland Frahm som avled förra året.
Peter Lorentzon syntes förra året bland annat som föredragshållare i samband med frimärksutställningen Hallfrim i Halmstad. Då talade han om ”Gåvor och donationer till Postmuseum”.

Läs mer