Gunnar Dahlvigs exponat visas på Netex

För en tid sedan öppnade Motivsamlarnas digitala föreningsutställning på förbundets utställningssajt Netex. Utställningen hålls till minne av föreningens hedersordförande, Gunnar Dahlvig, och innehåller också några av Gunnars exponat.

Läs mer

Open-samlingar – inte bara filateli

Motivsamlare försöker som regel illustrera sitt motivområde med olika sorters filatelistiskt material – frimärken, stämplar, helsaker och så vidare. Men på frimärksutställningar kan man också visa så kallade open-exponat, som även innehåller annat material.

Läs mer

Det finns många sätt att samla hembygd

De flesta hembygdssamlare lägger fokus på ortsstämplar och lokala postvägar, och ställer ut sina samlingar i posthistorisk klass när de deltar i frimärksutställningar. Men det finns också motivfilatelister som berättar om sin hembygd. Ett par sådana exempel ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning på Netex.

Läs mer

Utländska gäster på Motivsamlarnas Netex

I Svenska Motivsamlares, SMS, föreningsutställning till Gunnar Dahlvigs minne på Netex finns flera exponat från de nordiska grannländerna. Det vittnar om föreningens goda internationella kontakter och om Gunnar Dahlvigs internationella betydelse för motiv- och opensamlandet.

Läs mer

Netex – utställning till Gunnar Dahlvigs minne

Svenska Motivsamlare SMS, ”Motivsamlarna”, har öppnat en föreningsutställning på Filatelistförbundets utställningssajt Netex, där medlemmar visar motiv- och openexponat. Utställningen tillägnas minnet av förre hedersordföranden Gunnar Dahlvig (1929–2020).

Läs mer
 • facit-ettan-201029- facit-ettan-201029-
 • Jubileumsfrimärken på Netex

  År 1938 fyllde kung Gustaf V 80 år, och posten firade med en jubileumsutgåva – tre frimärken och dessutom ett helsakskort i valören 10 öre där valörstämpeln var en förstorad version av frimärksbilden. Valter Skenhall har byggt upp ett utställningsexponat om denna utgåva, som omfattar både frimärkena och kortet.

  Läs mer

  Första luftpostsamlingen på Netex

  Tidig luftpost är ett populärt område bland samlarna. Nu har det första exponatet i utställningsklassen ”aerofilateli” landat på Netex – Per-Olof Janssons samling kanadensisk luftpost. Det är ett fullstort utställningsexponat, åtta ramar, som visar luftpost från Kanada till världens alla hörn.

  Läs mer

  SSPD:s jubileumsutställning blev digital

  Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, SSPD, bildades år 1970 och firar alltså 50-årsjubileum i år. SSPD är en riksförening inom Sveriges Filatelistförbund för samlare som ställer ut, dokumenterar och publicerar ny kunskap om svensk posthistoria. En del av 50-årsfirandet är en jubileumsutställning.

  Läs mer

  Sven-Erik visar lågvalörer på Netex

  Göteborgarna fyller på sitt föreningsgalleri på Netex och nu är det Sven-Erik Holmedals tur. Han berättar om lågvalörer.

  Läs mer

  Frankostämplar är också filateli

  De flesta filatelister samlar frimärken, men man kan också samla på frankostämplar. Gunnar Dahlstrand har lagt upp sitt exponat om tidiga svenska frankostämplar på Netex.

  Läs mer
 • samlamera-logo-151117-500samlamera-logo-151117-500
 • Klassisk europeisk posthistoria på Netex

  Göran Fredrikson är känd för de flesta som brev- och vykortshandlare, men han har också en fin posthistorisk utställningssamling som nu kan studeras på Netex..

  Läs mer

  SFF i Göteborg ställer ut på Netex

  Det verkar bli fortsatt svårt för oss frimärkssamlare att träffas på möten och utställningar under hösten på grund av coronaviruset. Då kan internet och digitala aktiviteter vara ett alternativ.

  Läs mer

  Värnamo har nu sida på Netex

  Värnamo FF har blivit den sjätte föreningen med egen sida på Netex, som är förbundets sida för filatelistiska utställningar på internet. Netex är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den startades år 2011 av föreningen Posthistoriska nätverket och drivs sedan år 2019 av Sveriges Filatelist-Förbund. Läs mer om Värnamo där.

  Open-samling om broar visas på Netex

  Staffan Lagergren har lagt upp sitt open-exponat ”Gilla broar!” på utställningssajten Netex. Staffan berättar i exponatet om brobyggnadskonstens utveckling och vilka olika typer av broar som konstruerats genom historien.

  Läs mer

  Nytt på Netex: Postcensur och annan postkontroll

  I krigstid vill statsmakten ofta kontrollera postutväxlingen på olika sätt, för att förhindra spridning av uppgifter som kan utgöra säkerhetsrisker. I Sverige inrättades redan under första världskriget en byrå inom försvarsmakten för att övervaka hot mot rikets säkerhet.

  Läs mer

 • Medlemsvarvning-160801-500Medlemsvarvning-160801-500
 • Vykort från Skara på Netex

  Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. På Netex visas nu utdrag ur Sven Walléns samling vykort från Skara, med beskrivningar hämtade från hans Skarabibliotek och egna minnen.

  Läs mer

  Ny ringtypssamling på Netex

  Ringtypsfrimärkena är populära bland många svenska samlare och på utställningen Ienecopia 2019 visades hela tre stycken nya ringstypsexponat. Ett av dessa finns nu också att se på utställningssajten Netex.

  Läs mer

  Hans Uno visar järnvägsposthistoria

  Ett tema för årets Frimärkets Dag är stationshus och på Netex presenteras ett exponat av Hans-Uno Hansson med tema järnväg.

  Läs mer

  Netex övergår till SFF

  Posthistoriska Nätverket har haft sitt försenade årsmöte och det blev enhälligt beslut att överlåta Netex till SFF, upplösa föreningen och skicka med föreningens återstående kassa som ekonomisk grundplåt för den fortsatta driften av Netex.

  Läs mer

  Netex kan komma att gå in i SFF

  Posthistoriska Nätverket har föreslagit att SFF skall svara för hemsidan Netex och detta diskuterades vid styrelsens telefonmöte den 30 augusti 2019.
  Läs mer

  Interneringspost från andra världskriget presenteras

  Under andra världskriget internerades tusentals utländska soldater i läger runt om i Sverige. En del hade kommit till Sverige som flyktingar, andra var besättningsmän på flygplan eller båtar som på grund av krigshändelser hamnat i Sverige, åter andra hade deserterat.
  Läs mer

  Lars-Olof samlar helsakskort från hela världen

  Det finns olika sätt att samla ”hela världen”. På Stockholmia-utställningen visade Lars-Olof Nilsson upp delar av sin samling med tidiga helsakskort från hela världen och nu kan man beskåda dessa på utställningssajten Netex.

  Läs mer

  Östhammars posthistoria nu på Netex

  Vid utställningen Ienecopia 2019 visade Bo Eriksson för första gången upp sitt exponat om Östhammars posthistoria. Nu finns detta också tillgängligt på utställningssajten Netex.

  Läs mer

  Kjell Nilson visar blandfrankeringar

  Brev som är frankerade med mer än ett lands frimärken är populära bland samlare. Men man kan också hitta försändelser där postverkets frimärken kombinerats med frimärken från privata lokalpostföretag eller fraktbolag.

  Läs mer

  Andréesamling visas för första gången på Ienecopia

  På utställningen Ienecopia i Jönköping/Huskvarna den 27–28/4 2019 visar Hans-Ove Aldenbrink för första gången sin samling av filatelistiskt och annat material med anknytning till S. A. Andrées ballongexpedition mot Nordpolen år 1897.

  Läs mer