Annorlunda Stampex 1–3 oktober

En webbmässa kommer att hållas 1–3 oktober 2020, den så kallade Stampex – nu i annorlunda utformning.
Denna ersätter höstutställningen som normalt hålls i Business Design Centre i London.

Läs mer

Ställ ut på nätet i Bangladesh!

Presidenten och medlemmarna i verkställande kommittén för BNPA Bangladesh National Philatelic Association (BNPA) tillkännager att BNPA för första gången i Bangladesh arrangerar en utställning på nätet, Philex 2020.

Läs mer

Per deltar på webbutställning i Tyskland

Det tyska filatelistförbundet har just öppnat Ruhrvia 2017, en jurybedömd utställning som endast äger rum på internet och en av utställarna är en svensk som debuterar i vykortsklassen.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic