Utställningen i Kapstaden blir i november 2022

Den ena utställningen efter den andra senareläggs. Nu står det även klart att utställningen i Kapstaden i Sydafrika flyttas från november i år till november 2022. Se vår sida för utställningen här. (länk)

Utställningen i Kapstaden senareläggs

Den ena utställningen efter den andra senareläggs. Nu står det även klart att utställningen i Kapstaden i Sydafrika flyttas från november till ännu inte fastställt datum. Se vår sida för utställningen här. (länk)

58 länder till utställningen i Kapstaden

Vi har fått nyhetsbrev 1 till den internationella utställningen i Kapstaden i Sydafrika i november 2021. Just nu har man räknat in 58 kommissarier och det betyder deltagare från lika många länder. Ännu fler förväntas.

Läs mer

Utställningen i Kapstaden senareläggs

I går kom besked från utställningsledningen i Sydafrika att utställningen Cape Town i mars 2021 kommer att senareläggas och i stället genomföras 9–13 november 2021. Kommissarien Jan Berg – svensk lagledare – berättar att nya ansökningar måste göras och det blir någon gång första kvartalet 2021. Läs mer om utställningen i Kapstaden på vår sida för Cape Town.

Cape Town 2021 – specialiserad FIP-utställning i Sydafrika

Mellan 17–20 mars 2021 arrangeras en specialiserad FIP-utställning i ”Cape Town International Centre” i Kapstaden, Sydafrika. Jan Berg som bjuder in intresserade utställare. https://sff.nu/capetown2021/Läs mer.