380 medlemmar i största riksföreningen

Riksföreningen för Hembygdsfilateli hade vid årsskiftet 380 medlemmar och den är därmed den största riksföreningen inom SFF.

Läs mer

Arbetsmöte kring posthistoriska källor

Vår riksförening SSPD hade i går den 15 februari ett arbetsmöte tillsammans med Hembygdsfilatelisterna på tema: Var hittar jag mina posthistoriska källor?

Läs mer

Guldgruva om Upplandsstämplarna

Giselher Naglitsch projekt att uppdatera Sven Lindskogs arbete med Upplandsstämplarna är nu avslutat och vi presenterar materialet. Närmare 20 000 stämplar, inklusive några Stockholm som inte är Uppland, finns nu beskrivna och daterade.

Läs mer

Ur Hembygdsfilatelisten – stämplar försvinner

Fyra gånger om året kommer den utmärkta Hembygdsfilatelisten som är en tidskrift för vår riksförening för hembygdsfilateli. Redaktör för tidskriften är Gunnar Zetterman.
Läs mer