Många frågetecken kring häften

Den 1 januari 2014 togs en tryckpress från Danmark i bruk vid Postens frimärkstryckeri i Kista och den 16 mars 2017 kom de första svenska häftena från Cartor-tryckeriet i Frankrike.

Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic