Frankostämplar är också filateli

De flesta filatelister samlar frimärken, men man kan också samla på frankostämplar. Gunnar Dahlstrand har lagt upp sitt exponat om tidiga svenska frankostämplar på Netex.

Läs mer