FEPA AWARDS FOR 2020

FEPA-styrelsen är mycket glad över att tillkännage vinnaren av FEPA-medaljen ”Exceptional Service to Organised Philately” för 2020. Det är…

Läs mer

FEPA news – nyheter från Europa

Federation of European Philatelic Associations – FEPA är en federation som Sveriges Filatelistförbund är ansluten till. FEPA driver frågor om filateli i Europa. Deras nyhetsbrev är på engelska.

Läs mer

Två- och treramarsexponat – en ny möjlighet

Det europeiska förbundet Fepa har gjort en förfrågan till medlemsorganisationerna om inställningen till att på nationell nivå tillföra möjligheten att ställa ut exponat i två eller tre ramar. Bakgrunden är att man på detta sätt kan locka nya utställare.

Läs mer

Svenskt ja till två och tre ramar på utställningar

SFF tycker att det är bra att det europeiska förbundet Fepa tagit initiativ till förslaget om möjlighet att ställa ut även två och tre ramar, vilket hittills inte varit möjligt.

Läs mer

Kan bli två och tre ramar på utställningar

Det senaste numret av Fepa Nytt har en artikel av Rainer Fuchs som bjuder in diskussion om huruvida två- eller treramsexponat ska kunna delta i internationella utställningar på samma sätt som med en ram.

Läs mer
 • facit-ettan-201029- facit-ettan-201029-
 • Peter rapporterar från Fepa:s seminarium

  Lördagen den 21 november arrangerade Fepa – den europeiska samarbetsorganisationen – ett seminarium på distans. Detta möte ersatte den kongress som skulle hållits i London i våras.

  Läs mer

  Fepa-nytt nummer 37 har kommit

  Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 37. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

  De senare tidningarna finns att läsa som pdf på tidningens sida: http://fepanews.com.

  Läs mer

  Fepa-presidenten presenterar nyhetsbrev

  Det europeiska förbundet Fepas president Bill Hedley har presenterat ett nyhetsbrev som vi översatt så gott det går till svenska.

  Läs mer

  Fepa-kongressen senareläggs även den

  Det europeiska förbundet Fepa har beslutat att i coronatider skjuta upp kongressen som planerades äga rum den 10 maj i London.

  Läs mer

  Bilder från Monacophil och Fepa

  Vi har berättat om det europeiska förbundet Fepas kongress under Monacophil i Monaco och nu har vi även bilder. Det är den svenske delegaten Ulf Nilsson presenterar några bilder.

  Läs mer

 • samlamera-logo-151117-500samlamera-logo-151117-500
 • Hederspris till norsk klubb vid Fepa-kongressen

  De europeiska förbundet Fepa har haft sin kongress i samband med utställningen Monacophil i Monaco. Svensk representant var Ulf Nilsson från Sff:s styrelsen.

  Läs mer

  Kandiderar som ny Fepa-president

  Den 69-årige engelsmannen Bill Hedley är ende kandidat att efterträda Juan Moreno som president för det europeiska förbundet Fepa.
  Läs mer

  Fepa-nytt nummer 34 har kommit

  Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 34. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

  Läs mer

  Trio får Fepa-medaljen 2017

  Det blir ingen svensk som får Fepa-medaljen i år men väl en engelsman, en kroat och en portugis.

  Läs mer

  Fepa-nytt nummer 32 har kommit

  Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 32. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

  Läs mer

 • Medlemsvarvning-160801-500Medlemsvarvning-160801-500
 • Vykort kan bli FIP-klass

  Vykort är ännu inte accepterat som en utställningsklass internationellt men nu kan det vara aktuellt med en förändring.
  Läs mer

  Svensk motion behandlad på FEPA-kongressen

  Vid det europeiska förbundets kongress den 28 maj behandlades en motion från SFF om att gå tillbaka till det gamla reglementet för Open.

  Läs mer

  Två europeiska kandidater till FIP-styrelsen

  Det europeiska förbundet FEPA har lite oväntat inte kunnat ena sig om en kandidat till internationella förbundets FIP-styrelse. Både Chris King från England och Yigal Nathaniel från Israel är föreslagna. Chris är en ofta sedd gäst i Sverige och andra nordiska länder, inte minst då han är juryman samt gift med danska Birthe. Båda har en rad filatelistiska uppdrag.
  Läs mer

  Bengt nominerad i FIP:s kommission för ungdomsfilateli

  Vårt internationella förbund FIP har kongress i höst och vårt europeiska förbund FEPA har nominerat Bengt Bengtsson som ledamot i kommission för ungdomsfilateli. Eftersom det bara finns en kandidat är valet mer eller mindre avgjort på förhand. Därmed är allt upplagt för att Bengt efter sina fyra år fortsätter i ytterligare fyra, 2016–2020.

  Fepa-nytt nummer 29 har kommit

  Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-Nytt (News) har kommit med tidning nummer 29.
  Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

  Läs mer

  Sverige stöder Chris King

  Chris King från England som är mycket välkänd även i Sverige är lanserad som ny medlem i FIP:s styrelse, alltså Internationella Filatelistförbundet. Sverige stöder hans kandidatur.

  Läs mer

  Rapport från FEPA-kongressen

  I dag har det Europeiska förbundet FEPA haft sin kongress i Portugal.
  – Jag vill än en gång tacka er för din aktiva och samverkande deltagande, hälar FEPA-presidenten José Ramón Moreno till de medverkande.
  Han noterar att det var enighet under kongressen och att styrkan i FEPA är mycket större när när man är eniga.

  Läs mer

  FEPA-kongressen valde ny ledning

  Den gångna helgen 4-5 oktober genomförde FEPA (den Europeiska filateliorganisationen) sin 29:e kongress i Madrid. Kongressen genomförs varje år, men bara vid var fjärde kongress är det val till styrelsen. Sverige är ett av FEPA:s 43 medlemsländer och av dessa var 38 representerade med egen delegat (21) eller med fullmakt till någon av de närvarande delegaterna (17). Som svensk delegat hade jag den isländska fullmakten.
  Läs mer