Kan bli två och tre ramar på utställningar

Det senaste numret av Fepa Nytt har en artikel av Rainer Fuchs som bjuder in diskussion om huruvida två- eller treramsexponat ska kunna delta i internationella utställningar på samma sätt som med en ram.

Läs mer

Fepa-nytt nummer 38 har kommit

Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 37. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

Läs mer

Fepa-nytt nummer 37 har kommit

Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 37. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

De senare tidningarna finns att läsa som pdf på tidningens sida: http://fepanews.com.

Läs mer

Fepa-nytt nummer 34 har kommit

Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 34. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

Läs mer

Fepa-nytt nummer 32 har kommit

Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-nytt (Fepa-News) har kommit med tidning nummer 32. Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

Läs mer

  • facit-ettan-201029- facit-ettan-201029-
  • Fepa-nytt nummer 29 har kommit

    Det europeiska filatelistförbundet Fepa:s tidskrift Fepa-Nytt (News) har kommit med tidning nummer 29.
    Tidningen började ges ut 2002 och kommer med två nummer om året.

    Läs mer