Varnar för falska frimärken

Expertrådet inom Sveriges Filatelist-Förbund vill på förekommen anledning varna medlemmarna för att okritiskt köpa äldre svenska frimärken.

Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic