Fackförbund: Utredning om posthanteringen viktig

När regeringen genom Anders Ygeman aviserar att man ska utreda postlagstiftningen, så bör man också ta tag i frågan om att garantera närvaron i hela landet. Det menar fackförbundet ST, som efterlyser att staten åter tar ett större ansvar för Postnords förmåga att leverera tjänster till alla invånare, oavsett var man bor.

Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic