Seko välkomnar granskning av postoperatörer

Fackförbundet Seko välkomnar den granskning av postoperatörer som Post- och telestyrelsen nu genomför. Ordförandena för såväl Seko Posten som Seko Bring menar att bristerna i utdelningen har ett klart samband med den pressade situationen för brevbärare.

Läs mer

Ökad konkurrens inom distribution

Nu ökar serviceutbudet på postmarknaden då post och paket kommer att delas ut med morgontidningen i delar av Östergötland, Norrbotten samt Uppland.

I ett samarbete med Bring Citymail började tidningskoncernen NTM den 29 mars att dela ut post och paket med morgontidningen i delar av postnummer i Norrköping, Luleå och Tierp.

Konkurrensen inom distribution ökar därmed ytterligare. 

Läs mer