Minnesord Bo-Erik Stavenow

Jan-Olof Ljungh och Carl Aspegren har tecknat ned minnesord över en stor filatelist som nyligen avled.

Läs mer