Auduns järnvägspost på Netex

Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige under senare delen av 1800-talet innebar en revolution, inte minst för posthanteringen. Södra Stambanan blev en viktig länk för posten i södra Sverige och till kontinenten.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic