Falkenmark lämnar Postnords koncernledning

Andreas Falkenmark kommer senast i augusti 2017 att lämna uppgiften som chef för Postnords affärsområde Kommunikation Service och medlem i Postnords koncernledning.
Läs mer