Svenska försändelser

1858-1872 frankerade med Vapentyp Öre & Liggande Lejon – Författare Mikael Carlsson. Här kommer en recension…

Denna bok samlar kända försändelser skickade från Sverige ut i världen och ett antal inhemska. Boken baseras delvis på Åke Rietz bok ”Svenska Försändelser till utlandet före UPU” (2014) som i sin tur bygger på Gunnar Nilssons anteckningar. Totalt finns över 5000 försändelser listade med datum och sändande postort, många gånger med nyans. Många försändelser finns med på bild och i förekommande fall var och när det sålts.

Försändelserna är sorterade efter mottagarland, av naturliga skäl är de nordiska länderna mest omfattande. Många gånger finns det extra information om portosatser, postvägar, särskilda stämplar eller personer med omfattande korrespondens. Just denna extra information gör det väl värt att läsa boken för mer än att hitta information om ett enstaka objekt.

Extra material som SFS no 44 från 1858 som beskriver övergången från skilling banco till öre och udda försändelser. Även samlad förteckning över större antal aktuella frimärken på försändelser är extra material som kan vara intressant.

Om du är intresserad av helsaker från denna period är denna bok helt klart för dig.

Ulf Nilsson, sekr. SFF

Posta en kommentar