Svensk e-handel över 50 miljarder kronor

Även om brevvolymerna minskar finns det annat som ökar inom Postnord och andra distributörer. Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 19 procent under 2015 och omsatte 50,1 miljarder kronor. Inte sedan 2007 har tillväxttakten varit så stark.

Det som driver utvecklingen är den snabba digitaliseringen. Ständigt uppkopplade konsumenter och mer avancerade och attraktiva digitala koncept gör shopping mer tillgänglig.

Detta framgår av e-barometern för 2015 som Postnord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Handelns digitalisering sker i rask takt och försäljningen på internet växer så det knakar. Under 2015 växte detaljhandelns internetförsäljning med 19 procent och omsatte 50,1 miljarder kronor. E-handeln utgör nu 6,9 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Exkluderas dagligvaruhandeln är andelen högre, cirka 12 procent.

– De fysiska och digitala kanalerna samspelar allt mer, och praktiskt taget alla köp har digitala inslag idag. Dagens konsumenter vill ha en friktionsfri köpupplevelse oavsett kontaktyta och resan mot den sömlösa shoppingen har bara börjat, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker Postnord Sverige.

Hemelektronik stärkte under 2015 sin position som den främsta branschen i svensk e-handel. Försäljningen av hemelektronik över internet för helåret 2015 ökade med 16 procent, vilket innebär en omsättning på 11 miljarder kronor. Det betyder att 23 procent av all hemelektronik inom svensk detaljhandel nu säljs via nätet. Bland uppstickarna finns årets försäljningsraket bygghandeln vars försäljning över internet ökade med 38 procent, samt möbler och heminredning som visade en tillväxt på 34 procent.

– Det är tydligt att det inte bara är yngre branscher som växer starkt på nätet, utan redan stora och etablerade branscher som elektronik visar också starka tillväxttal. Kontinuerliga innovationer och att svenskarna gärna ligger i framkant med det senaste inom elektronik driver tillväxten, fortsätter Carin Blom.

Enligt e-barometern är det konsumenterna som driver butikerna framför sig när det gäller digitaliseringen. 31 procent av konsumenterna gjorde research på internet före sitt senaste köp, medan 17 procent besökte en fysisk butik för att studera varan innan sitt senaste köp på nätet. Sju av tio svenskar använde också sin mobiltelefon i något steg av inköpsprocessen av varor under sista kvartalet 2015.

Postnords detaljhandelsanalytiker Carin Blom spår en fortsatt stark tillväxt under 2016 där kunden kommer att stå i fokus.

– Med en fortsatt kraftig tillväxt inom e-handeln, med bland annat allt fler kedjor och leverantörer som satsar på att utveckla sina digitala strategier, är detaljhandeln i ständig förändring. En viktig förutsättning för att lyckas är att förstå sina kunder och skapa mer personliga relationer i relevanta kanaler.

E-handeln ökar transporterna på både väg och i luften. Pressbild

E-handeln ökar transporterna på både väg och i luften. Pressbild

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic