Sven-Erik visar lågvalörer på Netex

Göteborgarna fyller på sitt föreningsgalleri på Netex och nu är det Sven-Erik Holmedals tur. Han berättar om lågvalörer.

År 1892 utkom den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp. Nästa serie med enbart lågvalörer var av typen lilla riksvapnet från 1910. Båda serierna innehåller valörerna 1, 2, 3 och 4 öre. Dessa frimärken användes framför allt som kompletteringsvalörer till frimärksserierna Oscar II och Gustaf V i medaljong. 2- och 4-öresvalörerna förekommer också som singelfrankering på trycksaker.

– Dessa märken tycker jag har fått en alldeles för undanskymd plats inom filatelin, säger Sven-Erik Holmedal. Därför försöker jag lyfta fram dessa intressanta frimärksserier.

Det gör Sven-Erik i en utställningssamling på hela sex ramar. Samlingen visar provtryck av olika slag, stämplade och ostämplade frimärken, nyanser och varianter, och användning på försändelser. Nu är det tio år sedan samlingen ställdes ut, och tanken var att visa den igen på årets Nordia-utställning. När Nordia blev inställd visar Sven-Erik istället exponatet på utställningssajten Netex, där den ingår i SFF Göteborgs föreningsutställning.

• Länk till exponatet: http://netex.se/sverige-lagvalorer-1892-1919/

Posta en kommentar