Styrelsen möttes per telefon

Förbundsstyrelsen har i dag diskuterat en rad viktiga frågor kring möte med Postnord, kongressen med SFF-dagar och litteratur.
Det var telefonmöte och som nästan alltid höll tidsschemat nästan exakt de två avsatta timmarna även om det i dag blev ett överskridande med 18 minuter.

Det noterades bland annat att flera föreningar bidragit med pengar till utställningsramarnas renovering.

En programpunkt var kongress och SFF-dagarna som infaller 6–8 april nästa år. Till SFF-dagarna kommer 10–15 säljare och det blir 7–8 olika föredrag/arbetsmöten. 

Ett möte ska hållas med Postnord under hösten för att bland annat fastställa dag för 50:e Frimärkets Dag.

Det var diskussion kring förbundets ekonomi, medlemsvärvning, litteratur och mycket annat.

Den 7 november är det dags för nästa telefonmöte.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic